Ülevaade 2021. aasta II kvartali puiduturust

METSAMAADE JA TALUDE OST
Metsamaid tabanud hinnaralli paneb ostjad proovile
04/11/2021

Aasta teise kvartali põhimärksõnaks kujunes niigi kõrgete okaspuupalkide hindade veelgi kiirem tõus, kusjuures kuusepalkide kallinemine on olnud selgelt suurem kui männipalkide. Hinnad püstitasid kõigi 4 sortimendi osas absoluutse rekordi. Kvartaliga kasvas hind männipalkidel 17,7%, männipeenpalkidel 15,7%, kuusepalkidel 25% ja kuusepeenpalkidel 22,4%.

Aasta teise kvartali põhimärksõnaks kujunes niigi kõrgete okaspuupalkide hindade veelgi kiirem tõus, kusjuures kuusepalkide kallinemine on olnud selgelt suurem kui männipalkide.
Hinnad püstitasid kõigi 4 sortimendi osas absoluutse rekordi. Kvartaliga kasvas hind männipalkidel 17,7%, männipeenpalkidel 15,7%, kuusepalkidel 25% ja kuusepeenpalkidel 22,4%.

2020. aasta märtsiga võrreldes on männipalk kallinenud ligi 41%, männipeenpalk enam kui 45%, kuusepalk ligi 58% ja kuusepeenpalk ligi 56%.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on valdavalt möödunud kvartaliga langenud (kasepalk 1,5%, haavapalk 2,9% ja lepapalk 0,8%). Ainsana pole muutunud kasepaku hind.

Paberipuiduturul oli aasta esimeses kvartalis hinnatrendid puuliigigruppide osas erisuunalised – okaspuit kallines, lehtpuit odavnes, ja see on täpselt risti vastupidi eelmise kvartali olukorraga. Männi- ja kuusepuit kallinesid vastavalt 1,3% ja 4,8% ning kase- ja haavapuit odavnesid vastavalt 0,7% ja 5,7%.

Küttepuidu hinnatrend keeras aasta teises kvartalis tõusule ning hind kasvas märtsiga võrreldes 5,6%.

2021. aasta teise kvartali lõpu keskmised hinnad on toodud alljärgnevas tabelis:

Aastate keskmised puiduhinnad ning teise kvartali lõpu keskmised puiduhinnad on välja toodud alljärgneval graafikul:

Uudiseid metsandussektorist

Mitmed ettevõtted on teatanud headest majandustulemustest ja on tuleviku osas üldiselt optimistlikud. Lemeksi käesoleva aasta põhieesmärgid on seotud eeldatava majandustõusuga, reageerida targalt ja kiirelt muutuvatele hindadele nii sisendites kui toodetavates kaupades.

Esimese poolaastaga teenis metsandusettevõte UPM 586 mln eurot kasumit, sellest teises kvartalis 307 mln eurot. Teise kvartali kasum on üle poole rohkem kui 2020. aasta II kvartali kasum. Samuti kasvas müügitulu 2 384 mln euroni. Ettevõtte teatel tõi kõigi aegade parima tulemuse tselluloosi ja saematerjali järsk hinnatõus.

Erakordne nõudlus on tekitanud ümarmaterjali eksportijate ja metsatööstusettevõtete vahel mitmel pool Euroopas pingeid ning on toonud üleskutse protektsionistlike sammude astumiseks. Üle üheksa tuhande Euroopa puidutööstuse on liitunud petitsiooniga, millega nõutakse töötlemata puidu ekspordikeeldu. Prantsusmaalt alguse saanud nõudmisega on liitunud Saksamaa, Hispaania, Slovakkia, Bulgaaria, Itaalia, Hollandi ja Poola tööstusorganisatsioonid.

Puiduhindade ning metsandussektori uudiste kohta saab täpsemalt lugeda OÜ Tark Mets koostatud ülevaatest siit.

Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõtte

2021. aasta teises kvartalis tehti 838 metsamaa tehingut. Nii eelmise aasta teise kvartali (661) kui käesoleva aasta esimese kvartaliga (720) võrreldes on tehingute arv kasvanud.  Täpsemaid aritmeetilisi ja mediaankeskmiseid hindasid maakondade lõikes 2020 ja 2021 teise kvartali kohta on võimalik näha järgnevas tabelis:

Kvartaalset puiduhindade statistikat koostab Erametsakeskusele Heiki Hepner (OÜ Tark Mets). Varasemate kvartalite ülevaated on allalaetavad lehekülje lõpus.