Metsamajanduskava

Abistame metsa omanikku metsamajandamiskava loomisel.

Metsamajandamiskava annab metsaomanikule parima ülevaate tema metsa ja seal kasvava puidu seisukorra kohta. See sisaldab plaani, kus mets jagatud eraldusteks, takseerkirjeldusi, metsamaa ja puistute iseloomustust, koondeid metsamaa ja tagavara jagunemise kohta, jagunemist kasvukohatüüpide, peapuuliikide ja vanuste järgi. Metsamajanduskava on kohustuslik eraisikust metsaomanikele, kelle kinnistu on suurem kui 5 hektarit ning planeerib teha raietöid. Juriidilisest isikust metsaomanikul peab kava olema alates 2 hektari suurusest maa-alast.

Lisaks antakse kavas ülevaate põhjal omanikule parimad soovitused oma metsa majandamiseks:

  • Millised raided oleks kiireloomulised, kui aeg töötab metsa ja selle omaniku kahjuks?
  • Millist metsa raietega kujundada, kui mets on veel noor?
  • Mida teha peale raiet – kas istutada või uueneb mets ise?
  • Millist puuliiiki on antud kasvukohas kõige otstarbekam püüda kasvatada?

Need ja mitmed teised küsimused saavad metsamajandamiskavas vastused.

Meie meeskonnas on litsentseeritud metsakorraldaja, kes omab metsakorraldustööde õigust ja kelle poolt koostatud andmed on võimalik kanda riiklikusse metsaregistrisse. Koostatud kava on võimalik saada nii elektrooniliselt, kui ka paberkandjal.

Metsamajandamise kava koostatakse kümneks aastaks. Pärast kümne aasta möödumist on vaja mets uuesti inventeerida.

Metsamajandamiskava saab teha vaid litsentseeritud metsakorraldaja. Metsaserva meeskonnal on olemas selleks vajalik litsents. Metsamajandamiskava hind kujuneb maa-ala suuruse järgi. Keskmine hind on 15 eurot hektari kohta. Soovi korral teeme ülevaate metsas kasvava kohta tasuta.

Kava valmib ühe nädalaga ning omanik saab kava ka paberkandjal.

Küsi pakkumist