Raieõiguse ost

Kui Te ei soovi müüa metsa koos maaga, kuid metsa hooldamiseks endal aega või võimalusi napib, siis on võimaluseks raide ehk kasvava metsa müük. Aastatega küpse metsa väärtus kasvamise asemel hoopis kahaneb, mistõttu on mõistlik teha regulaarselt ka harvendus- või sanitaarraiet. Meie ostame raieõigust ning aitame Teil metsa korras hoida.

Raieõigus võõrandatakse enamasti kaheks aastaks. Selline periood on piisav, et leida lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks sobivad võimalused. Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku raiutava metsa eraldised, raieliigid ja mahud, tähtajad ja muud tingimused.

Tasumine raieõiguse eest toimub metsaomanikule koheselt.

Kiire vastuse Teie pakkumisele saame teha juhul, kui on olemas kehtiv metsateatis. Metsateatise puudumisel on võimalik teha esialgne pakkumine metsamajanduskava alusel. Metsamajandamiskava puudumisel on abiks ka ainult katastriüksuse tunnus.

Raieõiguse hinna kujundavad:

  • Raieliik
  • Puidu liik ja sortiment
  • Puidumaht
  • Asukoht ja ligipääs

Tee raide võõrandamisele hinnapäring siit.

Küsi pakkumist