Metsakonsulent

Metsa majandamise juures on palju nüansse, mille puhul võib kasu olla spetisialisti soovitustest. Meie pika kogemusega spetsialistid jagavad metsaomanikele nõu metsa majandamisega seonduvates küsimustes. Vajadusel saab nõustamist läbi viia ka virtuaalselt.

Meie spetsialistide pädevusse kuulub:

  • Metsale üldise hinnangu andmine seisukorra järgi ja metsale ja ligikaudse väärtuse andmine.
  • Metsakasvatuslik nõustamine ehk vajalikud metsamajandamistööd lähiaastateks.
  • Metsaparandustööd ehk kuivenduse vajadus ja kuivendussüsteemide ning kraavide rajamine ja hooldamine.
  • Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine.
  • Uluki ning tormikahjustuste likvideerimine ja kahjustatud metsa majandamise soovitused.
  • Maapinna ettevalmistamine ja metsakultuuride hooldus ning noorendike hooldamine.
  • Põllumaa metsastamine.
  • Metsa majandamist puudutav dokumentatsioon, vajalikud dokumendid raieks ja erinevate lepingute näidised.
  • Õigusalane abi nii metsaseaduse, kui metsamajandamise eeskirja juures.

Küsi pakkumist