Ostame raieõigust

Kui Te ei soovi müüa metsa koos maaga, kuid mets vajab hooldust, siis on võimaluseks raide ehk kasvava metsa müük.

Küpse metsa väärtus aastatega kasvamise asemel hoopis väheneb.

Samuti ei ole metsakasvatuslikust seisukohast mõistlik jääda hiljaks ka harvendus või sanitaarraiete tegemisega.

Kiire vastuse Teie pakkumisele saame teha juhul, kui on olemas kehtiv metsateatis.

Metsateatise puudumisel on võimalik teha esialgne pakkumine metsamajanduskava alusel.

Metsamajandamiskava puudumisel on abiks ka katastriüksuse tunnus, mis näeb välja xxxxx : xxx : xxxx.

Raieõigus võõrandatakse enamasti kaheks aastaks. Selline periood on piisav, et valida sobivad ilmastikutingimused ja lepingus kokku lepitu ilma ümbritsevat keskkonda liigselt kahjustamata ellu viia.

Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku raiutava metsa eraldised raieliigid ja mahud.

Samuti kõik muud tingimused, nagu tähtajad, vastutus jne.

Raieõiguse hinna kujundavad:

  • Raieliik
  • Puidu liik ja sortiment
  • Puidumaht
  • Asukoht ja ligipääs

Tee raide võõrandamisele hinnapäring siit.

Küsi pakkumist