Metsamajanduslik nõustamine

Metsamajandusliku nõustamise juures peame silmas väheste metsanduslike teadmistega metsaomanikele soovituste ja nõu andmist oma metsa majandamiseks.

Neist peamised:

  • Metsale üldise hinnangu andmine seisukorra järgi ja metsale ja ligikaudse väärtuse andmine.
  • Metsakasvatuslik nõustamine ehk vajalikud metsamajandamistööd lähiaastateks.
  • Metsaparandustööd ehk kuivenduse vajadus ja kuivendussüsteemide ning kraavide rajamine ja hooldamine.
  • Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine.
  • Uluki ning tormikahjustuste likvideerimine ja kahjustatud metsa majandamise soovitused.
  • Maapinna ettevalmistamine ja metsakultuuride hooldus ning noorendike hooldamine.
  • Põllumaa metsastamine.
  • Metsa majandamist puudutav dokumentatsioon, vajalikud dokumendid raieks ja erinevate lepingute näidised.
  • Õigusalane abi nii metsaseaduse kui metsamajandamise eeskirja juures.

Küsi pakkumist