Metsamajandamis kavad

Abistame metsa omaniku metsamajandamiskava juures.

Metsamajandamiskava annab metsaomanikule parima ülevaate tema metsas toimuvast:

See sisaldab plaani, kus mets jagatud eraldusteks, takseerkirjeldusi, metsamaa ja puistute iseloomustust, koondeid metsamaa ja tagavara jagunemise kohta, jagunemist kasvukohatüüpide, peapuuliikide ja vanuste järgi.

Ja annab omanikule ka parimad soovitused oma metsa majandamiseks:

  • Millised raided oleks kiireloomulised, kui aeg töötab metsa ja ka omaniku kahjuks
  • Millist metsa raietega kujundada kui mets veel noor
  • Mida teha peale raiet – kas istutada või uueneb mets ise
  • Millist puuliiik on antud kasvukohas kõige otstarbekam püüda kasvatada

Metsamajandamise kava koostatakse ehk mets inventeeritakse iga 10 aasta järel.

Metsamajandamiskava on võimalik saada nii paberkandjal kui ka ainult elektrooniliselt.

Meie meeskonnas on litsentseeritud metsakorraldaja, kes omab metsakorraldustööde õigust ja kelle poolt koostatud andmed on võimalik kanda riiklikusse metsaregistrisse.

Küsi pakkumist